December 2011

03.12.2011
Kito Nedo. “Gesichter ohne Antwort.”
taz Ute & Werner Mahler Press

November 2011

30.11.2011
Kito Nedo. “ ZEITLOSE MONA LISA.”
art - Das Kunstmagazin Ute & Werner Mahler Press
05.11.2011
Ingeborg Ruthe. “Mädchen vom Stadtrand.”
Berliner Zeitung Ute & Werner Mahler Press